Miksi olen minä? Mikä Piitta?


Piitta on yhden naisen yritys. Se on perustettu vuoden 2009 alusta. Sana juontaa verbistä piitata eli välittää.
Toimintani keskeisenä teemana ja tekijänä on ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista välittävä työote.
Tämä toteutuu erilaisissa kuvailmaisun koulutuksissani sekä voimavaratapaamisissa.

              


 MITÄ PIITTA TEKEE KÄYTÄNNÖSSÄ?

          

VAIHTOEHTOISTA KUVAILMAISUN
KOULUTUSTA JA OHJAUSTA


VEDIC ART KURSSIT
Jokaisen omaa ilmaisua tukeva uusi ja erilainen kuvataideopetus, mikä yhdistää taidetta ja elämää.
Lisää Vedic Artista


KUVATYÖPAJAT
Innostava, kannustava ja kokeileva johdatus maalaamiseen ja ilmaisuun sekä kuvan avulla vahvistumiseen.
Lisää Työpajoista

 

MUUT VALMENNUKSET

VOIMAVARATAPAAMINEN
Hiljaisuutta. Pysähtymistä. Omasta sisäisestä viisaudesta tietoa ja
voimaa antava kohtaaminen.

               KURSSEILTA
OHJAUKSISTA..

         

tekemistä - kokemista 


oivalta-mista  
 

kokeilemista - onnistumistalöyty-
mistä
 

 

hiljentymistä -
pysähtymistä
  

 

KKK
MIHIN TYÖNI POHJAUTUU?

           

Sovellan ja yhdistän ohjauksissa Vedic Art opettajan oppeja, 10 vuoden koulutus- ja ohjauskokemusta eri kuvailmaisuryhmistä, monipuolista työkokemustani järjestö- ja yhdistys- työstä, yhteisökehittäjän opintoja sekä omaa kokemustani maalaus- prosessista 20 vuoden ajalta.

Olen taiteilija ja oma voimavarani on maalaaminen. Se on johdattanut yrityksen syntyyn ja tuo välineitä työhöni ja oivalluksia itse elämään. 

Minulla on kaupallinen koulutus. Olen aikaisemmin työskennellyt useissa erilaisissa tehtävissä asiakaspalvelun, organisoinnin ja kehittämisen parissa eri aloilla. Hyödynnän ja yhdistän tätä osaamistani Piittan toiminnassa.