Miksi olen minä? Mikä Piitta?


Piitta on yhden naisen yritys. Se on perustettu vuoden 2009 alusta. Sana juontaa verbistä piitata eli välittää.
Toimintani keskeisenä teemana ja tekijänä on ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista välittävä työote.
Tämä toteutuu erilaisissa kuvailmaisun koulutuksissani sekä voimavaratapaamisissa.

              
MITÄ PIITTA TEKEE KÄYTÄNNÖSSÄ?


VAIHTOEHTOISTA KUVAILMAISUN
KOULUTUSTA JA OHJAUSTA


VEDIC ART KURSSIT
Jokaisen omaa ilmaisua tukeva vaihtoehtoinen kuvataideopetus, mikä yhdistää taidetta ja elämää.
Lisää Vedic Artista


KUVATYÖPAJAT
Innostava, kannustava ja kokeileva johdatus maalaamiseen ja ilmaisuun.
Lisää Työpajoista

 

MUUT VALMENNUKSET

VOIMAVARATAPAAMINEN
Hiljaisuutta. Pysähtymistä. Omasta sisäisestä viisaudesta tietoa ja
voimaa antava kohtaaminen.

               


tekemistä - kokemista 


oivalta-mista 
 

yrittämistä - onnistumistalöyty-
mistä

 

hiljentymistä -
pysähtymistä
 


 

      MIHIN TEKEMINEN POHJAUTUU?


Sovellan ja yhdistän ohjauksissa Vedic Art opettajan oppeja,  monipuolista työkokemustani lukuisista yhteisöistä, yhteisökehittäjän opintoja ja omaa maalauskokemustani.

Olen taiteilija ja oma voimavarani on maalaaminen. Se on johdattanut yrityksen syntyyn ja tuo välineitä työhöni ja oivalluksia itse elämään. 

Minulla on kaupallinen koulutus. Olen aikaisemmin työskennellyt useissa erilaisissa tehtävissä asiakaspalvelun, organisoinnin ja kehittämisen parissa eri aloilla. Hyödynnän ja yhdistän tätä osaamistani Piittan toiminnassa.