KOULUTUKSET

             

Sinulle

        KOKEILEVA KUVA
                  TYÖPAJATYYPPINENInnostava ja kannustava tapa kokeilla kuvailmaisua. Tekemisessä on helppo ja rento ote. Ilmapiiri on salliva ja rohkaiseva. Kokeilemme erilaisia värejä ja tapoja tehdä kuvia.  

Työskentely on vapauttavaa ja virkistävää. Syntynyt jälki tuottaa onnistumisen tunnetta ja iloa. Minäkö tämä tein! -kokemus on palkitseva.
 

"Värit virkistävät ja inspiroivat.
Muotokieli saa innostumaan, 
vie mennessään.. Samalla 
huomaa onnistuneensa!"

"Kun annoin itselleni luvan
kokeilla, löysin sisältäni
aivan uuden maailman.."

                

          KUVA-KANAVA
                 VOIMAVARAKESKEINEN

Ohjauksen muoto antaa tilan löytää oma tapa tehdä kuvia. Samalla se on tie oppia lisää itsestä ja syventää näin minätietoisuutta.  

Kuvatyöskentelystä saadut oivallukset auttavat nostamaan tietoa ja vastauksia omasta sisimmästä sekä kuulemaan paremmin "omaa ääntä". Prosessi ohjaa tunnistamaan omia sisäisiä voimavaroja, mikä on vahvistava kokemus. 

KOKEILEVA KUVA JA KUVA-KANAVA saavat erilaisia ajassa muuttuvia sisältöjä ja nimiä. Tulossa olevat koulutukset ja tarkemmat tiedot löytyvät Ajankohtaista sivulta.
 

         

Teille

TOISENLAINEN TYHY-PÄIVÄ
MAALAUSPITOINEN SISÄLTÖ


Hyvinvointiin  ja
yhteisön kehittämiseen

uutta ja erilaista sisältöä

• innostavaa
• yksilöä tukevaa
• yhteisöä vahvistavaa
• yhteishenkeä eheyttävää

            

              

Tyhy-päivän sisältö

Suunnittelen etukäteen kanssanne juuri teidän yhteisölle sopivan sisällön ja kokonaisuuden. Kuulen teidän toiveet ja sovimme yhdessä tavoitteet, mitä työskentelyllä haetaan.

Lähtökohta voi olla esim.

• Henkilöstön jaksamista tukeva
• Vuorovaikutusta vahvistava
• Toimintaa selkeyttävä

Vietämme yhdessä tuokion tai päivän, missä koemme värien ja kuvien hyvää tekevän vaikutuksen. Voimme työskentelyn avulla tuoda näkyväksi ja käsitellä asioita, joita on ehkä vaikea sanoittaa. Tai sitten me vain sallimme itsemme iloita syntyvästä jäljestä! 


Käytännössä

• Kesto 2 - 3 tuntia tai koko päivä
• Soveltuva tila, pöydät ja vesipiste
• Sisältää tarvittavat materiaalit
• Hinta sopimuksen mukaan

           

Sote-alalle

           KASVURYHMÄT
     TAIDEPERUSTAINEN LÄHESTYMINEN


Kuvatyöskentely sopii käytettäväksi osana sote-alan palveluita. Olen toteuttanut Pohjois-Karjalassa yhteis- työssä paikallisten mielenterveys- yhdistysten kanssa taideperustaisia ryhmiä. Nämä ovat olleet osa ennalta- ehkäisevää mielenterveystyötä. Kokemukset ja saatu palaute työskentelyn vaikuttavuudesta ovat olleet vakuuttavia ja rohkaisevia.  
 

omakuva N.Y.T
TAIDEPERUSTAINEN KASVURYHMÄ
nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön


Lisätietoja FinFami Uusimaa ry 
​Space! projekti

 

          


TAIDETIIMI
NUORTEN KUVATYÖPAJA
mielenterveyskuntoutujille


Pohjois-Karjalan
mielenterveydentuki ry

​Lisätietoja

SEURAAVA RYHMÄ SYKSYLLÄ!