Miksi olen minä? Mikä Piitta?


Piitta on yhden naisen yritys ja olen perustanut sen vuoden 2009 alusta.
Sana juontaa verbistä piitata eli välittää.
Toimintani keskeisenä teemana ja tekijänä on ihmisestä välittävä työote.
Tämä toteutuu erilaisissa kuvailmaisun koulutuksissani ja voimavaraohjauksissa.

              


 MITÄ PIITTA TEKEE KÄYTÄNNÖSSÄ?


VAIHTOEHTOISTA KUVAILMAISUN
KOULUTUSTA JA OHJAUSTA


TAITEEN 17 ASKELTA
Jokaisen omaa ilmaisua tukeva vapaa kuvataidekoulutusmuoto, mikä yhdistää taidetta ja elämää.
Lisätietoja


TAIDEPERUSTAISET KUVAOHJAUKSET JA KASVURYHMÄT 
Innostava, kannustava ja kokeileva johdatus maalaamiseen ja ilmaisuun sekä kuvan avulla vahvistumiseen.
Lisää Työpajoista


MUUT VALMENNUKSET


VOIMAVARAOHJAUS
Hiljaisuutta. Pysähtymistä. Omasta sisäisestä viisaudesta tietoa ja
voimaa antava kohtaaminen.

               
KURSSEILTA
OHJAUKSISTA..

         

tekemistä - kokemista 


oivalta-mista  


kokeilemista - onnistumista
löyty-
mistä
 

 


hiljentymistä -
pysähtymistä
  

 

KKK
MIHIN TYÖNI POHJAUTUU?

Sovellan ja yhdistän ohjauksissa luovan prosessimaisen kuvailmaisun opettajan oppeja, 10 vuoden koulutus- ja ohjauskokemusta eri kuvailmaisuryhmistä, monipuolista työkokemustani järjestö- ja yhdistys- työstä, yhteisökehittäjän opintoja sekä omaa kokemustani maalaus- prosessista 20 vuoden ajalta.

Olen taiteilija ja oma voimavarani on maalaaminen. Se on johdattanut yrityksen syntyyn ja tuo välineitä työhöni ja oivalluksia itse elämään. 

Minulla on kaupallinen koulutus. Olen aikaisemmin työskennellyt useissa erilaisissa tehtävissä asiakaspalvelun, organisoinnin ja kehittämisen parissa eri aloilla. Hyödynnän ja yhdistän tätä osaamistani Piittan toiminnassa.