PIITTA Kirsi Ryynänen


Kuvantekijän maalauksia

Kuvatyöskentely - elämän ja kuvan vuorovaikutus alati opettaa ja yllättää minua. Oma kokemukseni maalausprosesseista on myös opetustyöni perusta. Maalauksiani Galleria sivulla.
 

Kuvailmaisun koulutusta

Taideperustaisia kasvuryhmiä
Voimavarakeskeisiä ohjauksia

Minulle on ilo järjestää ryhmiä, joissa jokainen voi löytää uuden ja oman tavan kuvailmaisulle, kokea onnistumista ja tuntea syvempää elämänyhteyttä. Olet tervetullut mukaan!

-Kirsi

Tulossa:

Elämänkirjo värein ja kuvin

8. - 11.11.2018 Valamon opisto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä

Suo kuvan puhutella - salli itsesi onnistua

Ota yhteyttä »