Minä ja kuvantekeminen

Kuvantekeminen on itselleni yksi muoto ilmentää olemista ja elämää sekä löytää alati uutta. Maalaaminen on ilmaisun lisäksi näkemistä, kokemista ja merkityksellisen kuvittamista.

Maalaaminen on minulle paitsi ilmentämistä ja kuvantekemistä, niin se on myös tutkimusmatkaa omaan itseeni. Teosteni aiheet nousevat tai "tulevat nähdyiksi" sisältä päin, omasta kokemusmaailmastani, teemojen ollessa mielestäni yhtä lailla myös kollektiivisia. Työskentelen prosessimaisesti. Jokainen työ syntyy vaihe vaiheelta ja ilman ennakkosuunnittelua. Jossain kohdassa tekemistä kuvapinta saa sen muodon ja "hengen", mikä puhuttelee ja valikoituu aiheeksi. Maalaus etenee siitä käsin valmiiksi ja lopputulokseen vaikuttavat useat päälleekkäiset värikerrokset.

Maalausteni kaikupohja ja heijastuspinta ovat elämässä

Olen vapaa taiteilija. Aloitin maalaamisen v. 1996 harrastuksena Kontiolahden kansalaisopistossa. Sisälläni uinunut taiteilija heräsi tuolloin. Myöhemmin olen käynyt useita erilaisia kuvataidekursseja. Minulla on ollut omaa aktiivista näyttelytoimintaa ympäri Suomen vuodesta 2010 alkaen.

Pidin yksityistä Piitta Galleriaa Kontiolahden vanhassa pappilassa, asuessani siellä vuosina 2010 - 2013. Oman taiteellisen työskentelyn lisäksi järjestän erilaisia kuvataidekursseja. Olen valmistunut Vedic  Art opettajaksi v. 2007. Pitämäni kuvataideopetus on pitkälti luontaiseen luovaan prosessiin pohjautuvaa koulutusta.

Olen järjestänyt erilaisia opetuskokonaisuuksia niin yksityisille ihmisille kuin erilaisille yhteisöille. Oma maalaaminen on oleellinen osa opetustyötäni. Se antaa sille pohjan ja perustan.