Koulutukset

Sinulle

KUVAILMAISUN TYÖPAJAT

Innostava ja kannustava tapa kokeilla kuvailmaisua. Tekemisessä on helppo ja rento ote. Ilmapiiri on salliva ja rohkaiseva. Kokeilemme erilaisia värejä ja tapoja tehdä kuvia.  Työskentely on vapauttavaa ja virkistävää. Syntynyt jälki tuottaa onnistumisen tunnetta ja iloa. Minäkö tämä tein! -kokemus on palkitseva.

"Värit virkistävät ja inspiroivat. Muotokieli saa innostumaan, vie mennessään.. Samalla huomaa onnistuneensa!"

"Kun annoin itselleni luvan kokeilla, löysin sisältäni aivan uuden maailman.."

TAIDEPERUSTAISET KASVURYHMÄT

Ohjauksen muoto antaa tilan löytää oma tapa tehdä kuvia. Samalla se on tie oppia lisää itsestä ja syventää näin minätietoisuutta. Kuvatyöskentelystä saadut oivallukset auttavat nostamaan tietoa ja vastauksia omasta sisimmästä sekä kuulemaan paremmin "omaa ääntä". Prosessi ohjaa tunnistamaan omia sisäisiä voimavaroja, mikä on vahvistava kokemus. 

KUVAILMAISUN TYÖPAJAT JA TAIDEPERUSTAISET KASVURYHMÄT

saavat erilaisia ajassa muuttuvia sisältöjä ja nimiä. Tulossa olevat koulutukset ja tarkemmat tiedot löytyvät Ajankohtaista sivulta.

Teille

TOISENLAINEN TYHY-PÄIVÄ

Hyvinvointiin ja yhteisön kehittämiseen

Värien virkistävää vaikutusta, heittäytymistä kuvantekemisen iloon sekä osaamisen ja onnistumisen tunnetta! Tätä voi olla tyhy-päivä, missä kokeillaan helppoja ja inspiroivia tapoja maalata. Luova tuokio irrottaa arjesta ja antaa lisää voimavaroja. Kuvailmaisun keinoin voidaan myös tuoda näkyväksi asioita, mistä voi olla muutoin hankala puhua tai niitä käsitellä. Näin se voi toimia myös osana työyhteisön kehittämistä.  

Sote-alalle

Erityisosaamistani on koulutusyhteistyö sosiaalialan erityisryhmille. Olen ollut mukana ohjaamassa ryhmiä mm. nuorten ehkäisevässä mielenterveystyössä, mielenterveyskuntoutujien omaisille, vanhustyössä sekä eri elämän- ja hoitotilanteessa oleville omaishoitajille. Kaikissa ryhmissä lähtökohta on ollut voimavarakeskeinen arjessa jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Kyse ei ole terapiasta, vaan tekeminen on eheyttävää, minuutta tukevaa ja itsetuntemusta lisäävää.   

Kokemukset ja saatu palaute työskentelyn vaikuttavuudesta ovat olleet vakuuttavia. Taideperustainen lähestyminen ja työmenetelmä sopivat hyvin tukemaan sosiaalialan työtä.