Vedic Art

Vapaa taiteen koulutusmuoto

Koulutus on väylä herättää ja löytää juuri itselle luontainen ilmaisun ja kuvantekemisen tapa. Eri vaiheet ohjaavat kuvien valmistumista omaa kädenjälkeä vahvistaen. Tekemisestä saadut omat oivallukset ovat kokemuksellista oppimista, mikä kasvattaa luottamusta omaan osaamiseen. Tämä luova prosessi johdattaa kohti sisäistä tietoa ja hiljaisuutta. Tästä lähteestä nousevat muodostuvat kuvat. Kokemasi syvempi tietoisuus ilmenee samaan aikaan myös elämän eri alueilla vahvempana itsetuntemuksena.

Koulutusmuoto pohjautuu ruotsalaisen kuvataiteilija Curt Källmanin (1935-2010) kehittämään taiteen 17 prinsiippiin, perusperiaatteeseen. Prinsiipit ovat kuvantekemisen elementtejä ja niillä on samalla yhtymäkohtia elämän eri teemojen kanssa, yhdistäen näin taidetta ja elämää.

Kurssit

Kursseille voi osallistua riippumatta aikaisemmasta kokemuksesta ja ilman valmiita taitoja. Pidempään maalanneet voivat löytää jotakin uutta tekemiseen.

Peruskurssi on laajuudeltaan 30 h ja se koostuu kahdesta kolmen päivän osiosta (pe-ilta, la-su). Kaikki 17 eri vaihetta käydään läpi maalaten ja kuullen niihin liittyvää tietoa. Peruskurssin jälkeen voi osallistua erilaisille täydentäville ja syventäville jatkokursseille.

Väreistä ja välineistä

Kurssilla jokainen työskentelee omilla itselle tutuilla väreillä ja välineillä. Mikäli värimaailma on uusi, niin annan mielelläni lisätietoja hankintoihin.

Pienellä perusvarustuksella; värejä, paperia, pohjia, siveltimiä ja maalausvälineitä pääsee hyvin alkuun. Tärkeintä on aloittaminen ja mahdollisuuden antaminen itselleen.

Kurssien hinnat

Peruskurssi                                                       
165 € - 1 osio - pe-ilta + la-su
285 € - 5 pv intensiivi
50 € -  vkl - kertaaminen, maalaaminen ja luennot               
80 € - vkl - kertaaminen, myös töiden katselu

Jatkokurssi
135 € - pe-ilta + la-su
250 € - 5 pv

Näiden lisäksi tulevat maksut maalaustilasta sekä mahdollisista ruokailuista. Jokaisen kurssin kokonaishinta on kerrottu erikseen sisältökuvauksen yhteydessä Ajankohtaista sivulla.  


Taiteen 17 askelta nostaa sinussa olevasta hiljaisuudesta sen taidon, mitä tarvitset maalaamiseen sekä sen tiedon, mitä kaipaat elämääsi juuri nyt.