PIITTA

Piitta on yhden naisen yritys ja olen perustanut sen vuoden 2009 alusta. Sana juontaa verbistä piitata eli välittää.
Toimintani keskeisenä teemana ja tekijänä on ihmisestä välittävä työote, mikä toteutuu kaikissa koulutuksissani. 

KUVAILMAISUN KOULUTUSTA JA OHJAUSTA

VEDIC ART - TAITEEN 17 ASKELTA
Jokaisen omaa ilmaisua tukeva vapaa kuvataidekoulutusmuoto, mikä yhdistää taidetta ja elämää.

KUVAILMAISUN TYÖPAJAT
Innostava, kannustava ja kokeileva johdatus maalaamiseen.

TAIDEPERUSTAISET KASVURYHMÄT
Tie oppia itsestä lisää ja syventää minätietoisuutta kuvailmaisun avulla.
 

MIHIN TYÖNI POHJAUTUU?

Sovellan ja yhdistän ohjauksissa luovan prosessimaisen kuvailmaisun opettajan oppeja, 10 vuoden koulutus- ja ohjauskokemusta eri kuvailmaisuryhmistä, monipuolista työkokemustani järjestö- ja yhdistystyöstä, yhteisökehittäjän opintoja sekä omaa kokemustani
maalausprosessista 20 vuoden ajalta.

Olen taiteilija ja oma voimavarani on maalaaminen. Se on johdattanut yrityksen syntyyn ja tuo välineitä työhöni ja oivalluksia itse elämään.

Minulla on kaupallinen koulutus. Olen aikaisemmin työskennellyt useissa erilaisissa tehtävissä asiakaspalvelun, organisoinnin ja kehittämisen parissa eri aloilla. Hyödynnän ja yhdistän tätä osaamistani Piitan toiminnassa.

Taustaani kouluttajana.